ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«...Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα·
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.»
Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες
είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο,
πρέπει νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
(Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ: Το πρώτο σκαλί)

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ...ΠΟΙΗΣΗ

20/11/15

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
“ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Αιγίου «ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ», αφού έλαβε υπόψη του την από 16.11.2015 επιστολή παραίτησης του μέλους του Ραδάμανθυ Σκούντζου, συνεδρίασε αυθημερόν και αποδέχθηκε ομόφωνα την εν λόγω παραίτηση. Κατόπιν αυτών, τη θέση του παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 15 § 2 του Καταστατικού του Συλλόγου, ανέλαβε ο Ευστράτιος Μαμαλούγκος, ο οποίος αναδείχθηκε ως πρώτος αναπληρωματικός κατά τις εκλογές της 29.03.2014 και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1)      Κωνσταντίνος Βασιλείου, Πρόεδρος.
2)      Χρήστος Λαϊνάς, Αντιπρόεδρος.
3)      Ιωάννης Ρωμανός, Γενικός Γραμματέας.
4)      Παναγιώτης Μουρδέκας, Ταμίας.
5)      Ευστράτιος Μαμαλούγκος, Γενικός Αρχηγός.
6)      Ιωάννης Τσιαγάς, Γενικός Έφορος και
7)      Άγγελος Γιοβάς, Έφορος Υλικού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραμματέας               Κωνσταντίνος Βασιλείου                             Ιωάννης Ρωμανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου